Ako vidí ľudské oko?

OBSAH:

 • Ktoré časti oka sú zodpovedné za videnie?
 • Ako oko spolupracuje s mozgom?
 • Aký je postupný proces, pri ktorom ľudské oči vidia?
 • Ako dobre vidí ľudské oko?
 • Je ľudské oko presnejšie ako fotoaparát?
 • Aké je najlepšie možné videnie?
 • Ako modré svetlo ovplyvňuje videnie ľudského oka?
 • Vidí ľudské oko všetko okolo nás?
 • Čo nemôžeme vidieť ľudskými očami?
 • Existujú farby, ktoré ľudské oko nevidí?

oko

Ľudské oko je zložitý orgán, ktorý používa rôzne časti oka na premenu svetla na obraz. Časti oka, ktoré sú zodpovedné za videnie, sú rohovka, dúhovka, zrenice, šošovka, sietnica a zrakový nerv.

Fungovanie oka má mnoho aspektov, pričom každá časť anatómie je rozhodujúca pri prijímaní svetla z predmetov a jeho prenose do mozgu. To, ako dobre ľudské oko vidí, závisí od určitých faktorov, ako je napríklad zdravotný stav oka, ostrosť videnia, ako aj od toho, koľko svetla je prítomné a ako je ich zrak zakrytý.

Stručne povedané, ľudské oko funguje tak, že svetlo sa dostáva do oka, prechádza cez rohovku, ktorá svetlo ohýba. Svetlo potom prechádza cez šošovku a zaostruje sa na sietnicu, ktorá ho premieňa na elektrické signály, ktoré putujú zo sietnice do zrakového nervu a nakoniec do mozgu, ktorý tieto signály premieňa na obrazy, ktoré vidíme.

Čítajte ďalej a dozviete sa viac o tom, ako funguje videnie a čoho je ľudské oko schopné.

Ktoré časti oka sú zodpovedné za videnie?

Časti oka, ktoré sú zodpovedné za videnie, sú rohovka, dúhovka, zrenice, šošovka, sietnica a zrakový nerv. Tieto časti spolupracujú a pomáhajú ľuďom vidieť obrazy tým, že posielajú vizuálne informácie získané okom do mozgu. Časti oka zodpovedné za videnie sú uvedené nižšie.

 • Rohovka: Rohovka je časť oka, ktorá pomáha zaostrovať svetlo. Je to priehľadná vonkajšia vrstva, ktorá sa nachádza v prednej časti oka.
 • Dúhovka: Dúhovka je farebná časť oka, ktorá sa nachádza za rohovkou. Dúhovka kontroluje množstvo svetla, ktoré vstupuje do oka cez zrenicu.
 • Zrenica: Zrenica je čierny kruh v strede oka a je zodpovedná za množstvo svetla, ktoré vstupuje do oka, a nachádza sa v dúhovke.
 • Šošovka: Šošovka, známa aj ako kryštalická šošovka, je priehľadná štruktúra, ktorá pomáha oku zaostrovať svetlo na sietnicu.
 • Sietnica: Sietnica je štruktúra v oku, ktorá sa nachádza v zadnej časti očnej gule. Jej hlavnou funkciou je premieňať svetlo, ktoré vstupuje do oka, na obrazy, ktoré sa potom posielajú do mozgu.
 • Zrakový nerv: Zrakový nerv je súčasťou oka aj centrálneho nervového systému tela. Prenáša všetky zrakové informácie do mozgu.

Na nasledujúcom obrázku je anatómia oka a sú na ňom znázornené jednotlivé časti, ktoré sú zodpovedné za videnie.

ludske oko

 

Ako oko spolupracuje s mozgom?

Oko a mozog spolupracujú, aby umožnili videnie. Mozog je neoddeliteľnou súčasťou fungovania videnia, pretože podľa Discovery Eye mozog prekladá to, čo vidíme, na niečo, čomu môžeme rozumieť. Podľa Národného očného inštitútu tento proces funguje tak, že bunky v oku nazývané fotoreceptory menia svetlo, ktoré dopadá na sietnicu, na elektrické signály, ktoré putujú cez zrakový nerv do mozgu. Keď mozog tieto signály prijme, premení ich na obrazy, ktoré ľudia vidia.

Mozog je tiež veľmi dôležitý pre to, čo vidíme, pretože obracia obrazy správnym smerom. Keď svetlo dopadá na sietnicu, to, čo vidíme, je hore nohami, takže mozog je zodpovedný za otočenie obrazov na pravú stranu.

Aký je postupný proces, pri ktorom ľudské oči vidia?

Postupný proces, ako ľudské oko vidí, je nasledovný: rohovka umožňuje vstup svetla do oka, zrenica sa prispôsobuje podľa intenzity svetla, šošovka usmerňuje a sústreďuje svetlo na sietnicu, sietnica prijíma zaostrené svetlo a zrakový nerv prenáša zrakové informácie do mozgu. Postupný proces videnia je uvedený nižšie.

 • Rohovka umožňuje vstup svetla do oka: Rohovka je časť oka, ktorá pomáha svetlu vniknúť do oka. Rohovka kontroluje množstvo svetla vstupujúceho do oka a zaostruje prijaté svetlo.
 • Zrenica sa prispôsobuje podľa intenzity svetla: Zrenica sa sťahuje a rozširuje, aby prepúšťala svetlo, a prispôsobuje sa tak intenzite svetla.
 • Šošovka usmerňuje a sústreďuje svetlo na sietnicu: Šošovka funguje tak, že usmerňuje a sústreďuje svetlo na sietnicu. Šošovka, známa aj ako kryštalická šošovka, je číra časť oka, ktorá sa nachádza za dúhovkou.
 • Sústredené svetlo prijíma sietnica: Sietnica je vrstva tkaniva v zadnej časti oka, ktorá prijíma svetlo, ktoré na sietnicu sústreďuje šošovka. Sietnica je časť oka, ktorá premieňa svetlo na elektrické impulzy.
 • Zrakový nerv prenáša zrakové informácie do mozgu: Zrakový nerv sa nachádza v zadnej časti oka a je to časť oka, ktorá prenáša zrakové informácie z oka do mozgu.
  Svetlo je pre ľudské oko kľúčové, pretože bez neho by sme nič nevideli. Podľa učebnice The Physics Classroom ľudské oko vidí vďaka svetlu z predmetov, ktoré sa pohybujú priestorom, aby sa dostali do našich očí.

1. Rohovka umožňuje, aby sa svetlo dostalo do oka

Rohovka sa nachádza v prednej časti oka, pokrýva dúhovku, zrenicu a prednú komoru a je to časť oka, ktorá umožňuje svetlu vstupovať do oka.

Rohovka je číra vonkajšia vrstva  sa skladá z kolagénu a vody. Rohovka je prvým kontaktom svetla s okom človeka. A jej hlavnou funkciou je kontrolovať množstvo svetla vstupujúceho do oka a zaostrovať prijaté svetlo. Keď svetlo vstupuje do rohovky, ohýba a láme svetlo. Keď sa svetlo dostane do oka cez rohovku, putuje do šošovky.

2. Zrenica sa prispôsobuje intenzite svetla

Keď svetlo vstupuje do oka, zrenica sa prispôsobuje tak, že sa zväčšuje alebo zmenšuje podľa intenzity svetla. Zrenica je časť oka, ktorá je čiernym kruhom nachádzajúcim sa priamo v strede oka a je krytá rohovkou a obklopená dúhovkou, ktorá je farebnou časťou oka. Zrenica umožňuje priechod svetla, aby ho očná šošovka mohla zaostriť na sietnici a preniesť na obraz. Podľa Národného očného inštitútu dúhovka kontroluje, koľko svetla zrenica prepúšťa do oka.

3. Šošovka usmerňuje a sústreďuje svetlo na sietnicu

Šošovka je ďalšou časťou oka, ktorá je zodpovedná za videnie a funguje tak, že usmerňuje a sústreďuje svetlo na sietnicu. Šošovka, známa aj ako kryštalická šošovka, je číra časť oka, ktorá sa nachádza za dúhovkou.

Podľa Národného očného inštitútu šošovka spolupracuje s rohovkou a zaostruje svetlo tak, aby sa správne dostalo na sietnicu. Šošovka prijíma svetlo obrazov hore nohami a pri prenose do mozgu zrakový nerv obraz otočí tak, aby bol na pravej strane. Šošovka mení svoj tvar vďaka svojej prirodzenej pružnosti, aby presvietila prijaté svetlo priamo na sietnicu, čím sa začína proces premeny vonkajšieho svetla na vnímateľný obraz.

4. Sietnica prijíma zaostrené svetlo

Sietnica je vrstva tkaniva v zadnej časti oka, ktorá prijíma svetlo, ktoré na sietnicu zaostruje šošovka. Podľa Národného očného inštitútu je sietnica časť oka, ktorá premieňa svetlo na elektrické impulzy. Tieto impulzy sa potom prostredníctvom zrakového nervu posielajú do mozgu a vytvárajú obraz, ktorý ľudia vidia. Sietnica sa skladá z dvoch častí, prvou je žltá škvrna, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou videnia, pretože vníma zblízka a malé detaily. Druhou je periférna sietnica, ktorá je zodpovedná za periférne videnie, teda videnie mimo centrálneho videnia človeka.

5. Zrakový nerv prenáša zrakové informácie do mozgu

Zrakový nerv je dôležitou súčasťou zraku, ktorý sa skladá z miliónov nervových vlákien a prenáša zrakové informácie z oka do mozgu. Zrakový nerv je najväčší zmyslový nerv v oku a je súčasťou centrálneho nervového systému, ako opisuje Národný očný inštitút.

Tento dlhý nerv vychádza zo zadnej časti oka a spája sa priamo s mozgom. Keď sietnica premení svetlo na elektrické signály, tie sa pošlú do zrakového nervu, ktorý potom putuje do mozgu, kde nakoniec mozog premení signály na obrazy. Zrakový nerv je dôležitou súčasťou toho, čo ľudia vidia, pretože bez neho by mozog neprijímal žiadne vizuálne informácie.

Ako dobre vidí ľudské oko?

Ľudské oči vidia veľmi dobre v mnohých aspektoch, ako je vnímanie detailov, vzdialenosti a farieb. Pokiaľ ide o vzdialenosť, podľa Guinnessovej knihy rekordov vidí ľudské oko na vzdialenosť 275 míľ, čo je približne 443 kilometrov. Väčšinu času je vzdialenosť, na ktorú vidíme, prerušená horizontom, čo znamená, že by sme mohli vidieť ďalej, ale kvôli zakriveniu Zeme je náš pohľad skrátený.

To, ako dobre vidia ľudské oči, môže byť ovplyvnené zdravím oka a ostrosťou zraku človeka. Niektoré očné ochorenia môžu ovplyvniť zrak človeka a potenciálne viesť k čiastočnej alebo úplnej strate zraku. Medzi tieto očné ochorenia patrí glaukóm, vekom podmienená makulárna degenerácia, šedý zákal a diabetická retinopatia. Pokiaľ ide o zrakovú ostrosť, ide o meranie ostrosti a jasnosti videnia človeka. Zraková ostrosť môže byť znížená v dôsledku refrakčných chýb, ako je krátkozrakosť, ďalekozrakosť alebo astigmatizmus.

Je ľudské oko presnejšie ako fotoaparát?

Je ťažké určiť, či je ľudské oko presnejšie ako fotoaparát, pretože existuje mnoho aspektov videnia a zachytávania obrazu, ktoré sa dajú porovnať. Podľa Cambridge in Colour, vzdelávacej komunity pre fotografov, existujú tri hlavné rozdiely medzi ľudským okom a fotoaparátom. Prvým je zorný uhol, druhým detail a rozlíšenie a napokon citlivosť a dynamický rozsah.

Jedným z významných rozdielov je to, ako oči vnímajú detaily a ako ich vníma fotoaparát. Detail fotoaparátu sa meria v megapixeloch, ktoré v podstate opisujú, aký jasný je zachytený obraz. Ľudské oko nezachytáva obraz rovnakým spôsobom ako fotoaparát, pretože naša myseľ nevníma obraz v megapixeloch, ale skôr v tom, čo je najviac zapamätateľné, či už sú to farby, textúry alebo kontrast. Cambridge in Colour to popisuje tak, že oči vytvárajú mentálny obraz, pričom detaily sú ukazovateľom toho, čo bolo pre človeka najzaujímavejšie.

Aké je najlepšie možné videnie?

Neexistuje jednoznačná odpoveď na otázku, čo je najlepšie možné videnie, hoci videnie 20/20 sa meria ako normálne videnie, takže možno usudzovať, že osoba s lepším videním ako 20/20 má nadpriemerné videnie.

20/20 je meranie zrakovej ostrosti osoby v stopách, čo je ostrosť a jasnosť jej videnia. Meranie sa určuje pomocou písmenkovej tabuľky, ktorá sa používa pri vyšetrení zraku u optometristu. Hodnota 20/20 nie je najlepším možným videním, pretože ľudia môžu mať lepšie videnie, ako je toto meranie.

Napríklad človek môže mať videnie 20/15, čo znamená, že vidí jasne na vzdialenosť 20 metrov, pričom človek s videním 20/20 by musel byť od neho vzdialený 15 metrov.

Ako modré svetlo ovplyvňuje videnie ľudského oka?

Modré svetlo nemá priamy vplyv na to, ako ľudské oko vidí, skôr existujú určité dôkazy, že môže spôsobiť poškodenie očí. Podľa Kalifornskej univerzity môže dlhodobé vystavenie modrému svetlu spôsobiť poškodenie buniek sietnice oka, čo by mohlo viesť k vzniku určitých očných ochorení, ako je vekom podmienená makulárna degenerácia a šedý zákal. Existuje aj výskum Národného očného inštitútu, ktorý naznačuje, že detské oči absorbujú viac modrého svetla z digitálnych zariadení, čím sú viac ohrozené ako dospelí.

Na potenciálne zmiernenie účinku modrého svetla možno nosiť okuliare, pretože šošovky sú navrhnuté tak, aby do určitej miery blokovali modré svetlo vyžarované z digitálnych obrazoviek, ako je počítač, notebook alebo smartfón.

Vidí ľudské oko všetko okolo nás?

Nie, ľudské oko nemôže vidieť všetko okolo nás, pretože oči majú určité obmedzenia. Napríklad bez pomoci mikroskopu nedokážeme vidieť baktérie a nevidíme rádiové vlny. Ľudské oko však dokáže vidieť veľké vzdialenosti v závislosti od iných faktorov, ako je svetlo, zakrivenie Zeme a zdravotný stav a ostrosť zraku človeka.

Čo nemôžeme vidieť ľudskými očami?

Ľudské oči majú mnoho obmedzení, čo znamená, že niektoré veci nevidia. Podľa Rochesterskej univerzity medzi obmedzenia ľudského oka patrí jeho schopnosť zbierať svetlo, oko nie je schopné ukladať obrazy ako fotoaparát. Oči majú tiež obmedzenú frekvenčnú odozvu, čo znamená, že vidia len elektromagnetické žiarenie vo viditeľných vlnových dĺžkach.

Existujú farby, ktoré ľudské oko nevidí?

Áno, existujú farby, ktoré ľudské oko nevidí. Podľa Európskej vesmírnej agentúry existuje veľká časť svetelného spektra, ktorú ľudské oko nevidí, napríklad infračervené a ultrafialové farby.

Podľa opisu spoločnosti Pantone vnímajú oči farby tak, že farby sú absorbované alebo odrážané na povrchu predmetov, čo znamená, že predmety nemajú prirodzenú farbu. Podľa spoločnosti Pantone výskumníci odhadujú, že ľudské oko dokáže vidieť približne milión rôznych farieb.

Späť do obchodu