Zapálene oko, aké sú rôzne typy očných zápalov?

 

Zápal oka je všeobecný pojem, ktorý sa používa na označenie rôznych stavov, infekcií alebo poranení, ktoré postihujú rôzne časti oka. Optometristi často diagnostikujú zápal oka na základe prítomnosti začervenania, opuchu, podráždenia alebo bolesti.

Keďže zápal môže postihovať rôzne časti oka, je dôležité navštíviť svojho optometristu, ktorý vám pomôže zabezpečiť správnu liečbu.

 

Čo je to zápal očných spojiviek? Zápal očných spojiviek, odborne konjunktivitída, je zápal tenkého priehľadného tkaniva, ktoré pokrýva celý povrch oka a vnútornú časť očného viečka. Spojivka produkuje hlien, ktorý umožňuje pohyb očnej gule. Je bohato prekrvená, a preto pri jej podráždení oko sčervenie.

 

Obsah článku:

Rozdelenie oka

Zapálene oko, čo je to ?

Zapálene oko aké sú príznaky zápalu oka?

Zapálene oko a čo spôsobuje zápal oka?

Ako môžu autoimunitné ochorenia spôsobiť zápalene oko?

Zápalene oko diagnostika a zisťovanie

Môže OCT skenovanie odhaliť zápal oka?

Zapálene oko a liečba očných zápalov

 

Rozdelenie oka

Ľudské oko je zložitá štruktúra s mnohými časťami. Hlavné oblasti, ktoré sú náchylnejšie na zápal, sú:

 • Spojovka: Spojivové tkanivo, ktoré pokrýva povrch očnej gule a spodnú stranu očných viečok.
 • Rohovka: Je to priehľadné "okno" v prednej časti oka. Je zodpovedná za prenos a zaostrovanie svetla do oka, rohovka pomáha zabezpečiť ostré a jasné videnie.
 • Zrakový nerv: Je to zväzok viac ako milióna nervových vlákien, ktoré prenášajú obraz zo sietnice (vrstva citlivá na svetlo v zadnej časti oka) do mozgu.
 • Skléra: Nepriehľadná biela časť oka sa nazýva skléra, ktorá chráni a podporuje oko.
 • Uvea: Uvea je stredná vrstva tkanív v oku, ktorá sa nachádza pod sklérou. Skladá sa z troch častí: dúhovky (farebná časť, ktorá reguluje priemer zreničky), ciliárneho telieska (ktoré vylučuje výživnú tekutinu nazývanú vodný mok) a cievovky (čo je vrstva ciev medzi sklérou a sietnicou).

Všetky tieto časti oka zohrávajú dôležitú úlohu pri jeho fungovaní a všetky sa môžu zapáliť.

 

Zapálene oko, čo je to ?


Zápalové očné ochorenie zahŕňa celý rad stavov spojených so zápalom oka, ktorých príznaky sú rôzne. Príznaky očného zápalu sa môžu objaviť náhle a rýchlo postupovať. Je dôležité, aby ste navštívili svojho optometristu, ak máte obavy, že niektorá časť vášho oka môže byť zapálená.

 

 

Zapálene oko aké sú príznaky zápalu oka?


Medzi všeobecné príznaky zápalu oka patrí začervenanie oka, bolesť, svetloplachosť (citlivosť na svetlo) a rozmazané videnie. Ďalšie príznaky môžu byť dôsledkom nasledujúcich typov očného zápalu:

 

 • Konjunktivitída (ružové oko) - zápal spojoviek

Ružové oko (konjunktivitída) je zápal alebo infekcia priehľadnej membrány (spojovky), ktorá lemuje očné viečko a pokrýva bielu časť očnej gule. Keď sa zapália malé krvné cievy v spojovke, sú viditeľnejšie. Práve to spôsobuje, že sa vám očné bielko javí načervenalé alebo ružové. Ružové oko je zvyčajne spôsobené bakteriálnou alebo vírusovou infekciou alebo alergickou reakciou.

Hoci ružové oko môže byť dráždivé, zriedkakedy ovplyvňuje váš zrak. Liečba môže pomôcť zmierniť nepríjemné pocity spojené s ružovým okom. Keďže ružové oko môže byť nákazlivé, včasná diagnostika a liečba môžu pomôcť obmedziť jeho šírenie.

 • Keratitída - zápal rohovky

Príliš dlhé nosenie kontaktných šošoviek alebo nedodržiavanie správnych hygienických postupov môže viesť k zápalom rohovky. Môže k nej dôjsť aj v dôsledku infekcie alebo menšieho poranenia rohovky. Keratitída môže spôsobiť, že vaše oči budú červené a slziace, ako aj bolesť, citlivosť na svetlo, pocit zrnitosti v oku alebo rozmazané videnie.

Ak spozorujete niektorý z týchto príznakov, mali by ste sa ihneď objednať k svojmu optikovi, pretože ak sa nelieči, môžu vzniknúť komplikácie. Váš optometrista zvyčajne použije štrbinovú lampu, aby skontroloval vaše oko na príznaky tohto zápalu.

 • Optická neuritída - zápal zrakového nervu

Príznaky zápalu očného nervu zvyčajne zahŕňajú bolesť a dočasnú stratu zraku na jednom oku. Niektorí ľudia tiež vidia blikajúce svetlá alebo zistia, že farby sa im zdajú menej živé. Môže sa vyvinúť rýchlo, preto ak sa u vás objavia akékoľvek náhle zmeny, je dôležité čo najskôr si rezervovať návštevu u optometristu.

 • Skleritída - zápal skléry

Skleritída je závažné očné ochorenie, ktoré môže spôsobiť dlhodobé problémy so zrakom, ak sa nelieči. Medzi príznaky patrí bolesť, začervenanie, nadmerné slzenie a citlivosť na svetlo.

Skleritída sa spája s autoimunitnými ochoreniami, ako je reumatoidná artritída a lupus.1 Tento stav sa dá liečiť steroidnými liekmi, je však dôležité rýchlo vyhľadať lekársku pomoc. Skleritídu možno zistiť aj pomocou štrbinovej lampy.

 • Uveitída

Zápal uvey zvyčajne vzniká náhle a rýchlo sa rozvíja a je častejší u ľudí, ktorí trpia inými zápalovými alebo autoimunitnými ochoreniami, napr. reumatoidnou artritídou. Príznaky uveitídy môžu zahŕňať začervenanie, bolesť a rozmazané videnie jedného alebo oboch očí. Niektorí ľudia môžu vidieť aj plamienky alebo pociťovať zhoršené videnie. Ak máte niektorý z varovných príznakov a symptómov uveitídy, čo najskôr navštívte svojho optometristu.

 

aoci

 

 

Zapálene oko a čo spôsobuje zápal oka?


Existuje viacero dôvodov, prečo môže dôjsť k zápalu oka, vrátane autoimunitných porúch, podráždenia, poranenia oka a úrazu očí. Zápal môže vzniknúť aj v dôsledku infekcie a alergie.

Ako môžu autoimunitné ochorenia spôsobiť zápalene oko?


Autoimunitné ochorenie môže postihnúť ktorúkoľvek časť tela vrátane očí. Zápal očí však môže byť príznakom oveľa širšieho autoimunitného ochorenia, ktoré postihuje viac ako jednu časť tela, napríklad pri reumatoidnej artritíde, Sjögrenovom syndróme, skleróze multiplex a Reiterovej chorobe.

V dôsledku toho môžu autoimunitné ochorenia spôsobovať množstvo príznakov a symptómov, od dvojitého videnia a poklesnutých viečok až po zápal.

 • Reumatoidná artritída

Oko sa skladá z tkanív, ktoré sú podobné kĺbom. V dôsledku toho mnohé autoimunitné ochorenia, ktoré postihujú kĺby, postihujú aj oči - napríklad reumatoidná artritída.

Najčastejším príznakom reumatoidnej artritídy súvisiacim s očami je suchosť, hoci závažnejšie prípady môžu spôsobiť zápal bielej časti (skléry) očí, čo vedie k skleritíde.

 • Sjögrenov syndróm

Sjögrenov syndróm je chronické autoimunitné ochorenie, ktoré napáda žľazy zodpovedné za udržiavanie vlhkosti a mazania očí, úst a iných častí tela.

U ľudí so Sjögrenovým syndrómom je oveľa pravdepodobnejšie, že budú mať suché oči v dôsledku jeho vplyvu na slzné žľazy, ktoré vylučujú slzy. Pri diagnostike Sjögrenovho syndrómu oftalmológovia popri zablokovaných a zapálených žľazách sledujú aj príznaky závažného syndrómu suchého oka.

 • Skleróza multiplex

Skleróza multiplex (SM) je autoimunitné ochorenie, ktoré postihuje mozog, miechu a zrakový nerv. Optická neuritída (zápal zrakového nervu v oku) je bežným príznakom SM a zvyčajne je jedným z prvých príznakov SM, ktorý možno zistiť pomocou OCT vyšetrenia.

Osoby postihnuté zápalom zrakového nervu zvyčajne pociťujú príznaky len na jednom oku. Medzi ďalšie očné príznaky spojené s SM patrí nystagmus (rýchly, nekontrolovaný pohyb očí) a diplopia (dvojité videnie).

 • Reiterova choroba

Reiterov syndróm (známy aj ako reaktívna artritída) je typ zápalovej artritídy, ktorá postihuje kĺby, oči a močovú rúru. Častým príznakom Reiterovho syndrómu je zápal očí, ktorý sa môže vyskytnúť vo forme konjunktivitídy a uveitídy (zápal strednej vrstvy oka).

 

Zápalene oko diagnostika a zisťovanie


Diagnostika zápalového ochorenia oka sa začína očným vyšetrením. Štandardné očné vyšetrenie zvyčajne zahŕňa:

 • test zrakovej ostrosti - známy aj ako test očnej tabuľky, pri ktorom sa kontroluje zraková ostrosť, či nedochádza k strate zraku
 • test očného tlaku - meria tlak vo vnútri oka
 • vyšetrenie štrbinovou lampou - výkonný mikroskop, ktorý sa používa na vyšetrenie prednej plochy očí
  Vyšetrenie sietnice - na posúdenie zdravia sietnice sa môžu použiť špecializované šošovky, fotografie sietnice alebo OCT skenovanie.

Môže OCT skenovanie odhaliť zápal oka?

Skenovanie optickou koherentnou tomografiou (bežne označované ako OCT skenovanie) nám pomáha podrobnejšie preskúmať zdravie vašich očí, pretože nám umožňuje vidieť, čo sa deje pod povrchom oka.

Keďže mnohé zápalové ochorenia očí postihujú sietnicu alebo zrakový nerv, OCT sken by mohol pomôcť vášmu optometristovi odhaliť včasné príznaky týchto ochorení skôr, ako začnú ovplyvňovať vaše videnie. To by mohlo umožniť skoršie odoslanie a liečbu. Požiadajte svojho očného lekára, aby vám k bežnému vyšetreniu očí pridal aj skenovanie OCT, alebo navštívte našu stránku o skenovaní OCT a dozviete sa viac.

 

Zapálene oko a liečba očných zápalov


Liečba sa líši v závislosti od zápalového stavu a príčin. Najbežnejšie spôsoby liečby sú uvedené nižšie, ale môže byť potrebná aj ďalšia liečba:

 • Liečba základného autoimunitného ochorenia
 • Antibiotické, antihistamínové, antivírusové alebo antimykotické očné kvapky
 • Nesteroidné alebo steroidné protizápalové lieky - kvapky, perorálne tablety, injekcie, kapsuly, intravenózne injekcie
 • Imunosupresíva - tieto lieky upokojujú reakciu imunitného systému na zápal celého systému.

 

Späť do obchodu