Psychika: 10 faktov o ľudskej psychike

Obsah:

  • Čo je psychika?
  • 10 faktov o ľudskej psychike

psychika

Čo je psychika?

Ľudská psychika je vlastnosť, funkcia vyššieho nervového systému, spojená s činnosťou mozgu. Možno ju chápať ako integrovaný súbor všetkých prejavov nervovej činnosti t. j. vnemov z vonkajšieho a vnútorného prostredia, potrieb organizmu a činnosti spojenej so skúsenosťou alebo učením.

Psychika človeka sa skladá z duševných procesov, stavov a vlastností. Psychika človeka vznikla ako výsledok vývoja živej hmoty v súvislosti s vývojom nervovej sústavy. Je odrazom objektívnej reality prostredníctvom pocitov a vnemov.

Psychika človeka má biologický základ, ale formuje ju aj sociálne, kultúrne a výchovné prostredie.

Podstata ontogenézy (vývinu) psychiky ako vednej disciplíny sa zaoberá štúdiom vývinu ľudskej psychiky od narodenia po starobu. Podstatou ontogenézy psychiky je: socializácia a individualizácia.

Psychika je pojem, ktorý zahŕňa všetky duševné obsahy a funkcie človeka - teda nielen to, čo si myslíme a robíme, ale aj to, ako spracúvame duševné informácie, t. j. proces tohto spracovania. Mnohí psychológovia sa domnievajú, že si uvedomujeme len časť procesov prebiehajúcich v psychike. Preto je užitočné rozlišovať medzi vedomím a nevedomím. Sled vedomých zážitkov prebiehajúcich v psychike sa označuje ako prežívanie (vnútorná časť psychiky), kým všetky vonkajšie pozorovateľné prejavy a fyzické aktivity sú potom správanie (vrátane napríklad rôznych fyziologických zmien, ako sú zmeny krvného tlaku alebo srdcovej frekvencie).

10 faktov o ľudskej psychike

1. Ľudia s vysokým IQ zvyčajne nemajú veľa priateľov

V primitívnych dobách sa ľudia zaoberali kolektívnym lovom a zberom, priateľstvo bolo vtedy nevyhnutné na ich prežitie, ako aj pre prežitie kmeňa. Aj dnes si ľudia vytvárajú priateľstvá, ale nie len kvôli takýmto výhodám.

Štúdia Britskej psychologickej asociácie z roku 2016 zistila, že ľudia s vysokým inteligenčným kvocientom (IQ) nemajú veľa priateľov. Je to preto, že ich mozog sa viac zaoberá riešením veľkých problémov a komunikáciu považujú za stratu času.

Táto štúdia však tiež ukazuje, že to, že má niekto málo priateľov, neznamená, že je inteligentný alebo dobrý, pretože priateľstvá majú pozitívny vplyv na psychickú aj fyzickú pohodu každého jednotlivca. Ak máte čas, držte sa ďalej od počítačov alebo kníh a komunikujte so zaujímavými ľuďmi.

2. Vnímanie farieb sa pri depresii mení

Život človeka s depresiou, ktorý "stráca farbu", nie je len metaforické vyjadrenie, ale je to medicínska pravda.

Podľa štúdie o farbách z roku 2010 bola pri depresii ľudská sietnica menej citlivá na kontrastné farby, čo znamená slabú schopnosť rozlišovať farby. Sietnica funguje aj opačne: Ak je okolie len sivé, ľudia sú tiež náchylní na melancholické nálady a majú sklon k depresii. Sivá sa často považuje za neutrálnu, farbu bez emócií.

3. Nechváľte sa plánom, inak sa nič nezmení

Ak sa rozhodnete začať niečo nové, napríklad nejesť po 18.00 h, ráno behať alebo sa učiť cudzí jazyk a pod. Nikomu o tomto pláne nehovorte. V opačnom prípade sa nič nestane.

Profesor psychológie  Peter M. Gollwitzer dokázal, že táto korelácia je pravdivá. Podľa toho, keď hovoríte o svojom pláne, váš mozog už považuje túto úlohu za "splnenú" a je ťažké presvedčiť ho o opaku.

4. Znalosť cudzieho jazyka umožňuje lepšie rozhodovanie

Ak chcete urobiť najlepšie rozhodnutie, nebojte sa, premýšľajte v druhom jazyku.

V roku 2012 psychológ Boaz Keysar uskutočnil psychologický experiment na 300 Američanoch a Kórejčanoch. Výsledky ukázali, že ak sa pred prijatím dôležitého rozhodnutia premýšľaním v druhom jazyku znížia predchádzajúce predsudky, prístup k problému bude preto vyváženejší.

5. Mladí ľudia trpia depresiou častejšie

Šesťročný online prieskum, ktorý v roku 2013 uskutočnila psychologická asociácia na vzorke viac ako 2 000 ľudí vo veku 18 rokov a viac, ukázal, že najnešťastnejší ľudia na svete sú všetci mladší ako 30 rokov.

Mladí ľudia majú tendenciu byť viac vystresovaní ako starší ľudia. Dôvodom je, že sú ochotní si to priznať, druhou časťou je, že sa cítia zmätení a nevedia, ako sa v budúcnosti pohnú vpred.

6. Únava môže zvýšiť kreativitu

Časopis Scientific v roku 2013 priniesol štúdiu: "Ak sa snažíte robiť kreatívnu prácu, budete mať veľa šťastia, ak budete unavení."

Možno to znie smiešne, ale pozrime sa na skutočný dôvod: Mozog neodmieta nápady, ktoré sa na prvý pohľad zdajú šialené a na ktoré ste zvykli povedať "nie", keď ste bdelí. Preto sa skvelé nápady často objavujú v sprche po dlhom dni v práci.

Bláznivý nápad sa môže stať začiatkom veľkého projektu. Ak ste kreatívny človek, tento tvorivý proces sa môže začať večer, a ak ste neskoro spiaci, inšpirácia môže prísť skoro ráno.

7. 80 % všetkých rozhovorov sú small talky

Dr. Nicholas Emler, britský psychológ, ktorý uskutočnil psychologický výskum na 300 ľuďoch, dospel k záveru: "80 % našich rozhovorov sú len klebety, väčšinou informácie o priateľoch a kolegoch."

Malá konverzácia však nie je zlá, je to dôležitý spôsob komunikácie, pretože pomáha ľuďom zostať v sociálnom kontakte. Radi klebetia aj bez ohľadu na pohlavie, pretože muži majú tendenciu zdieľať a komunikovať rovnako radi ako ženy.

8. Za peniaze si môžete kúpiť šťastie

Vo svojej knihe Šťastné peniaze: The Science of Smarter Spending" autori Elizabeth Dunn a Michael Norton na základe dlhoročného kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu vysvetľujú, ako si za peniaze možno kúpiť šťastie. Podľa nich si môžete kúpiť pocit šťastia, ale tieto peniaze by ste nemali míňať na seba, ale na príbuzných, priateľov alebo charitatívne organizácie.

Norton, profesor marketingu na Harvard Business School, uviedol: "V tejto knihe sa píše o tom, ako sa dá získať peniaze a ako sa dá ich získať: "Darovanie peňazí iným ľuďom robí ľudí šťastnejšími. Jedným z dôvodov je, že sa tým vytvárajú sociálne väzby." Tým, že dávate druhým, vytvárate vzťahy, a to vás robí šťastnými.

9. Na vytvorenie dôvery stačí 20 sekúnd

Na vytvorenie dôvery by ste mali človeka objať asi na 20 sekúnd, samozrejme, so súhlasom danej osoby.

Táto skutočnosť sa vysvetľuje nasledovne: Pri objatí sa u ľudí zvyčajne produkuje oxytocín, hormón, ktorý sa uvoľňuje, keď sa ľudia cítia bezpečne. Tento hormón má upokojujúci účinok a pomáha k pokojnejšej a uvoľnenejšej nálade.

10. 80 % myšlienok je negatívnych

V roku 2005 Národná vedecká nadácia uverejnila dokument týkajúci sa každodenného ľudského myslenia. Podľa nej má priemerný človek denne približne 12 000 až 60 000 myšlienok. Z nich 80 % bolo negatívnych a 95 % tvorili tie isté opakujúce sa myšlienky ako v predchádzajúci deň.

Táto štúdia tiež potvrdzuje, že ľudské telo reaguje na to, ako myslí, cíti a koná. Pri pocite viny, rozpakoch alebo strese telo reaguje tak, aby dalo človeku najavo, že niečo nie je v poriadku. Napríklad po obzvlášť stresujúcej udalosti sa môže objaviť vysoký krvný tlak alebo žalúdočné vredy.

Späť do obchodu