ATAXIA

OBSAH:

 • Čo je to ataxia?
 • Typy ataxie 
 • Čo spôsobuje ataxiu?
 • Prevencia ataxie?
 • Ako sa lieči ataxia?
 • Zaujímavosť o ataxii

ataxia

Čo je to ataxia?

Ataxia je označenie pre skupinu porúch, ktoré ovplyvňujú koordináciu, rovnováhu a reč.

Ide o degeneratívne ochorenie nervového systému, jeho prejavy sa podobajú prejavom človeka pod vplyvom alkoholu. Ochorenie má vážne dôsledky a často spôsobuje skrátenie života či ťažké zdravotné problémy.

Postihnutá môže byť ktorákoľvek časť tela, ale ľudia s ataxiou majú často ťažkosti s:

 • nekoordinované držanie tela, chôdza
 • znížený odhad vzdialenosti medzi dvoma predmetmi – dysmetria
 • neschopnosť udržať stabilnú polohu, hypotónia - znížené svalové napätie
 • neschopnosť udržať stály rytmus pohybov– dysdiadochokinéza
 • tras počas pokúšanie sa o jemné pohyby – cielený, úmyslený tremor
 • neschopnosť koordinácie svalov zabezpečujúcich reč – dysartria
 • strata rovnováhy
 • závraty, pocit na vracanie, vracanie – vertigo – závrat
 • nystagmus – rýchle očné pobyhy
 • porucha vnímania zmyslami – neschopnosť rozpoznať, kde sú ruky a nohy
 • neschopnosť rozpoznať vibrácie
 • nestabilné, kolísavé držanie tela

Presné príznaky a ich závažnosť sa líšia v závislosti od typu ataxie.

Typy ataxie

Existuje mnoho rôznych typov ataxie, ktoré možno rozdeliť do troch veľkých kategórií:

 • získaná ataxia - príznaky sa objavujú v dôsledku úrazu, mozgovej príhody, sklerózy multiplex (SM), nádoru mozgu, nedostatku výživy alebo iných problémov, ktoré poškodzujú mozog alebo nervový systém
 • dedičná ataxia - príznaky sa vyvíjajú pomaly počas mnohých rokov a sú spôsobené chybnými génmi, ktoré človek zdedil po svojich rodičoch; najčastejším typom je Friedreichova ataxia
 • idiopatická cerebelárna ataxia s neskorým nástupom (ILOCA) - pri ktorej dochádza k postupnému poškodeniu mozgu v priebehu času z nejasných príčin

Čo spôsobuje ataxiu?

Ataxia je zvyčajne dôsledkom poškodenia časti mozgu nazývanej mozoček, ale môže byť spôsobená aj poškodením iných častí nervového systému.

Toto poškodenie môže byť súčasťou základného ochorenia, ako je napríklad skleróza multiplex, alebo môže byť spôsobená úrazom hlavy, nedostatkom kyslíka v mozgu alebo dlhodobou nadmernou konzumáciou alkoholu.

Dedičná ataxia je spôsobená chybným génom, ktorý sa prenáša na členov rodiny, ktorí môžu, ale nemusia byť postihnutí.

Prevencia ataxie

Prevencia ataxie nie je celkom možná, keďže jej príčiny často nie sú ovplyvniteľné. Je dôležité zabrániť prípadným úrazom hlavy, napríklad nosením ochrannej prilby, aby sa predišlo zraneniam mozgu. V prípade diagnostikovanej ataxie je vhodné predchádzať zhoršovaniu príznakov. To sa dá docieliť disciplínou a riadením sa odporúčaniami lekárov.

Ako sa lieči ataxia

Liečba ataxie ako takej neexistuje, zameriava sa na zmierňovanie jej príznakov. Keďže pri ataxii sú časté problémy s pohybom, pacienti sú odkázaní na barly alebo invalidný vozík. Konkrétne liečebné postupy závisia od symptómov, ktoré pacient pociťuje a ktoré mu najviac znepríjemňujú každodenný život.

Liečba môže zahŕňať napr:

 • rečovú a jazykovú terapiu na pomoc pri problémoch s rečou a prehĺtaním
 • fyzioterapiu na pomoc pri problémoch s pohybom
 • pracovnú terapiu, ktorá vám pomôže zvládnuť každodenné problémy
 • lieky na kontrolu svalových problémov, problémov s močovým mechúrom, srdcom a očami

V niekoľkých prípadoch je možné zlepšiť ataxiu alebo zastaviť jej zhoršovanie liečbou príčiny.

abalicky

 

Zaujímavosť o ataxii

Ataxie sa môžu značne líšiť a vo veľkej miere závisia od typu ataxie, ktorú máte. Niektoré typy môžu zostať relatívne stabilné alebo sa dokonca časom zlepšiť, ale väčšina sa v priebehu mnohých rokov postupne zhoršuje.

Očakávaná dĺžka života ľudí s dedičnou ataxiou je vo všeobecnosti kratšia ako zvyčajne, hoci niektorí ľudia sa môžu dožiť 50, 60 alebo viac rokov. V ťažších prípadoch môže byť toto ochorenie smrteľné už v detstve alebo na začiatku dospelosti.

V prípade získanej ataxie závisia vyhliadky od príčiny. Niektoré prípady sa môžu zlepšiť alebo zostať rovnaké, zatiaľ čo iné prípady sa môžu časom postupne zhoršovať a skracovať očakávanú dĺžku života.

Späť do obchodu