Čo sú halucinácie a čo ich spôsobuje?

Obsah:

 • Typy halucinácií
 • Halucinácia, blud alebo ilúzia?
 • Čo spôsobuje halucinácie?
 • Ako sa diagnostikujú halucinácie?
 • Ako sa liečia halucinácie?
 • Čo môžem očakávať z dlhodobého hľadiska?

halucinacie


Halucinácie sú zmyslové zážitky, ktoré sa javia ako skutočné, ale sú vytvorené vašou mysľou. Môžu ovplyvňovať všetkých päť vašich zmyslov. Môžete napríklad počuť hlas, ktorý nikto iný nepočuje, alebo vidieť obraz, ktorý nie je skutočný.

Tieto príznaky môžu byť spôsobené duševnými ochoreniami, vedľajšími účinkami liekov alebo telesnými ochoreniami, ako je epilepsia alebo porucha spôsobená užívaním alkoholu.

V závislosti od príčiny vašich halucinácií možno budete musieť navštíviť psychiatra, neurológa alebo všeobecného lekára.

Liečba môže zahŕňať užívanie liekov na liečbu zdravotného stavu. Lekár vám môže tiež odporučiť osvojenie si rôznych spôsobov správania, ako je pitie menšieho množstva alkoholu a viac spánku, aby sa vaše halucinácie zlepšili.

Typy halucinácií

Halucinácie môžu ovplyvňovať váš zrak, čuch, chuť, sluch alebo telesné pocity.

Zrakové halucinácie

Vizuálne halucinácie zahŕňajú videnie vecí, ktoré tam nie sú. Halucinácie môžu predstavovať predmety, vizuálne vzory, ľudí alebo svetlá.

Môžete napríklad vidieť osobu, ktorá nie je v miestnosti, alebo blikajúce svetlá, ktoré nikto iný nevidí.

Čuchové halucinácie

Čuchové halucinácie zahŕňajú váš čuch. Môžete cítiť nepríjemný zápach, keď sa zobudíte uprostred noci, alebo mať pocit, že vaše telo zapácha, hoci to tak nie je.

Tento typ halucinácií môže zahŕňať aj vône, ktoré považujete za príjemné, napríklad vôňu kvetov.

Gustatórne halucinácie

Gustatórne halucinácie sú podobné čuchovým halucináciám, ale namiesto čuchu zahŕňajú váš zmysel pre chuť.

Tieto chute sú často zvláštne alebo nepríjemné. Gustatórne halucinácie (často s kovovou chuťou) sú pomerne častým príznakom u ľudí s epilepsiou.

Sluchové halucinácie

Sluchové halucinácie patria medzi najčastejšie typy halucinácií. Môžete počuť, ako k vám niekto hovorí alebo vám hovorí, aby ste robili určité veci. Hlas môže byť nahnevaný, neutrálny alebo teplý.

Medzi ďalšie príklady tohto typu halucinácií patrí počuť zvuky, ako napríklad, že niekto chodí po podkroví, alebo opakované cvakanie či klepanie.

Hmatové halucinácie

Hmatové halucinácie zahŕňajú pocit dotyku alebo pohybu vo vašom tele. Môžete mať napríklad pocit, že vám po koži lezú chrobáky alebo že sa vám hýbu vnútorné orgány. Môžete tiež cítiť predstavu dotyku niekoho rúk na vašom tele.

Halucinácia, blud alebo ilúzia?

Halucinácie aj bludy sú poruchy zmyslového vnímania a myslenia, pri ktorých je postihnutý jedinec presvedčený, že ide o skutočný reálny stav. Tieto dva stavy sú si podobné a môžu byť úzko prepojené.

Bludy

Blud je falošné a pre dotknutého jedinca nevyvrátiteľné chorobne vytvorené presvedčenie/názor. Táto porucha myslenia sa často vyskytuje konkrétne pri schizofrénii, ale môže byť príznakom mnohých iných neuro-psychiatrických porúch.

Bludy často súvisia s ovplyvňovaním, kontrolou, nadprirodzenými schopnosťami alebo ovládaním. Bludy teda predstavujú neochvejnú vieru v niečo, čo je nepravdivé alebo nepodložené. Ide o poruchu myslenia.

Halucinácie

Halucinácia je falošné skreslené vnímanie reality a skutočných situácií, predmetov alebo subjektov. Halucinácia môže zahŕňať všetky ľudské zmysly, ako je zrak, sluch, čuch, hmat alebo dokonca chuť.

Slovo halucinácia je odvodené z latinského slova „alucinari“, čo znamená „blúdiť v mysli“.
Halucinácie sú spôsobené určitou chemickou reakciou alebo abnormalitou v mozgu daného jedinca. Halucinácie sú príznakom niektorých psychických porúch, napríklad psychózy alebo schizofrénie. Môžu však byť aj priamym dôsledkom užívania návykových a halucinogénnych látok.

Pri halucináciách si človek môže, ale nemusí uvedomovať, že to, čo prežíva, nie je skutočné. Halucinácie môžu byť pre jedinca veľmi nepríjemné a znepokojujúce (pavúky/hady, duchovia, hlasy, pachy...).

Iluzie

Zatiaľ čo bludy sú poruchou myslenia, o ilúziách a halucináciách sa hovorí ako o poruchách vnímania. V oboch týchto prípadoch jedinec vníma realitu skreslene. Na rozdiel od halucinácií sú však ilúzie založené na skutočnom objekte, ktorý je vnímaný, ale nepresne spracovaný mozgom.

Halucinácie sú spôsobené prežívaním niečoho, čo v skutočnosti neexistuje. Ilúzie sú spôsobené nesprávnou interpretáciou niečoho skutočného. Pri ilúzii ide o skreslené vnímanie situácií a objektov. Príkladom je tieň pripomínajúci ducha alebo postavu. Určitý druh ilúzie používajú aj kúzelníci.

Čo spôsobuje halucinácie?

Duševné ochorenia

Duševné ochorenia patria medzi najčastejšie príčiny halucinácií. Schizofrénia, demencia a delírium sú niekoľkými príkladmi.

Užívanie návykových látok

Užívanie návykových látok je ďalšou pomerne častou príčinou halucinácií. Niektorí ľudia po vypití nadmerného množstva alkoholu alebo užití drog, ako je kokaín, vidia alebo počujú veci, ktoré tam nie sú.

Halucinácie môžu spôsobiť aj halucinogénne drogy ako LSD a PCP.

Nedostatok spánku

Nedostatok spánku môže tiež viesť k halucináciám. Môžete byť náchylnejší na halucinácie, ak ste nespali viac dní alebo nespíte dostatočne dlhý čas.

Halucinácie je možné zažiť aj tesne pred zaspaním, známe ako hypnagogické halucinácie, alebo tesne pred prebudením zo spánku, známe ako hypnopompické halucinácie.

Lieky

Halucinácie môžu spôsobovať aj niektoré lieky užívané na psychické a fyzické ochorenia. Lieky na Parkinsonovu chorobu, depresiu, psychózu a epilepsiu môžu niekedy vyvolať príznaky halucinácií.

Iné stavy

Halucinácie môžu spôsobovať aj iné stavy. Medzi ne môžu patriť:

 • vysoké horúčky, najmä u detí a starších ľudí
 • migréna
 • sociálna izolácia, najmä u starších dospelých
 • záchvaty
 • hluchota, slepota alebo problémy so zrakom
 • epilepsia (v niektorých prípadoch môžu epileptické záchvaty spôsobiť, že vidíte blikajúce tvary alebo jasné body)
 • nevyliečiteľné ochorenia, ako napríklad HIV v 3. štádiu (AIDS), rakovina mozgu alebo zlyhanie obličiek a pečene

Ako sa diagnostikujú halucinácie?

Ak máte podozrenie, že vaše vnemy nie sú skutočné, najlepšie je ihneď zavolať lekára. Lekár sa opýta na vaše príznaky a vykoná fyzikálne vyšetrenie. Ďalšie testy môžu zahŕňať vyšetrenie krvi alebo moču a možno aj vyšetrenie mozgu.

Ak poznáte niekoho, kto má halucinácie, nenechávajte ho samého. V niektorých závažných prípadoch môže strach a paranoja vyvolané halucináciami viesť k nebezpečným činom alebo správaniu.

Zostaňte po celý čas s danou osobou a choďte s ňou k lekárovi pre emocionálnu podporu. Môžete tiež pomôcť odpovedať na otázky o ich príznakoch a o tom, ako často sa vyskytujú.

Ako sa liečia halucinácie?

Váš lekár vám bude môcť odporučiť najlepšiu formu liečby, keď zistí, čo spôsobuje vaše halucinácie.

Lieky

Liečba vašich halucinácií bude úplne závisieť od ich príčiny. Napríklad, ak máte halucinácie v dôsledku silnej abstinencie od alkoholu, lekár vám môže predpísať lieky, ktoré pomáhajú upokojiť váš nervový systém.

Ak sú však halucinácie spôsobené Parkinsonovou chorobou u osoby s demenciou, tento istý typ liekov nemusí byť prospešný a môžu sa použiť iné lieky.

Presná diagnóza je veľmi dôležitá pre účinnú liečbu tohto ochorenia.

Poradenstvo

Súčasťou plánu liečby môže byť aj poradenstvo. Platí to najmä vtedy, ak je základnou príčinou vašich halucinácií duševné ochorenie.

Rozhovor s poradcom vám môže pomôcť lepšie pochopiť, čo sa s vami deje. Poradca vám tiež môže pomôcť vypracovať stratégie zvládania, najmä v prípade, že máte pocit strachu alebo paranoje.

Čo môžem očakávať z dlhodobého hľadiska?

Zotavenie z halucinácií závisí od príčiny. Ak nedostatočne spíte alebo príliš veľa pijete, toto správanie sa dá upraviť.

Ak je váš stav spôsobený duševnou chorobou, napríklad schizofréniou, užívanie správnych liekov môže vaše halucinácie výrazne zlepšiť. Ak okamžite navštívite lekára a budete dodržiavať plán liečby, je pravdepodobnejšie, že budete mať pozitívny dlhodobý výsledok.

Späť do obchodu