Búšenie srdca

Obsah:

 • Príznaky búšenia srdca 
 • Príčiny búšenia srdca
 • Rizikové faktory búšenia srdca
 • Komplikácie búšenia srdca
 • Diagnostika búšenia srdca
 • Liečba búšenie srdca
 • Starostlivosť o seba

Búšenie srdca


Bušenie srdca, v odbornej terminológii nazývanej tiež palpitácia, označuje vnímanie vlastného srdcového tepu.

Môže ísť o nepríjemný pocit, že srdce búši rýchlejšie, silnejšie alebo nepravidelne. Vo väčšine prípadov sú palpitácie neškodné a sú vyvolané stresovými situáciami, únavou či nadmernou konzumáciou kofeínu.

Avšak, v niektorých prípadoch môžu signalizovať vážnejšie srdcové ochorenie.

Srdce je kľúčový orgán v našom tele, ktorý má za úlohu pumpovať krv do všetkých častí tela. Skladá sa zo štyroch oddielov: dvoch predsiení a dvoch komôr. V sieňach sa hromadí krv pritekajúca do srdca. Komory slúžia na vypudenie krvi zo srdca. Ľavá predsieň prijíma okysličenú krv z pľúc a posiela ju do ľavej komory. Pravá predsieň prijíma neokysličenú krv z tela a posiela ju do pravej komory. Ľavá komora pumpuje okysličenú krv do tela. Pravá komora pumpuje neokysličenú krv do pľúc.

Pre správnu funkciu srdca je kľúčová srdcová frekvencia a rytmus. Každá komora má svoj vlastný elektrický systém, ktorý riadi kontrakcie a uvoľnenie svalov srdca.

Príznaky búšenia srdca 

Búšenie srdca môžete pociťovať:

 • búšenie, chvenie srdca (silné, rýchle, pomalé, nepravidelné, vynechávanie) 
 • pocit búšenia na ľavej strane hrudníka, v krku, niekedy až v spánkovej oblasti, v uchu, ale aj v bruchu
 • bolesť na hrudníku, ako napríklad tlak, ťažoba, ako keby kameň na hrudi, iný neurčitý pocit
 • dýchavičnosť, pocit nedostatku vzduchu alebo aj ako pocit nedostatočného nadýchnutia
 • bledosť alebo aj sčervenanie v tvári
 • potenie
 • tras tela, hlavne končatín
 • tŕpnutie končatín a úst, ak sa pridruží aj hyperventilácia
 • závraty
 • bolesť hlavy
 • pocit na vracanie, až vracanie
 • mdloba, kolaps až strata vedomia

Búšenie srdca môže byť cítiť v krku alebo na krku, ako aj v hrudníku. Môžu sa vyskytnúť počas aktivity alebo v pokoji.

Búšenie srdca, ktoré je zriedkavé a trvá len niekoľko sekúnd, zvyčajne nie je potrebné vyhodnocovať. Ak máte v anamnéze ochorenie srdca a máte búšenie srdca, ktoré sa vyskytuje často alebo sa zhoršuje, poraďte sa so svojím lekárom. Možno budete potrebovať vyšetrenia na monitorovanie srdca, aby sa zistilo, či búšenie srdca nie je spôsobené vážnejším problémom so srdcom.

Podľa sprievodných symptómov sa niekedy dá predpokladať vyvolávajúca príčina. Samozrejme, objektívny záver sa dá určiť až po odbornom vyšetrení.

Pri vyšetrení spolupracuje praktický lekár, internista, kardiológ, endokrinológ. A podľa primárneho ochorenia ostatní lekári špecialisti.

Príčiny búšenia srdca

Príčinu búšenia srdca často nemožno nájsť. Medzi bežné príčiny patria:

 • Silné emocionálne reakcie, napríklad stres, úzkosť alebo záchvaty paniky
 • Depresia
 • namáhavé cvičenie
 • Stimulanty vrátane kofeínu, nikotínu, kokaínu, amfetamínov a liekov proti nachladnutiu a kašľu, ktoré obsahujú pseudoefedrín
 • Horúčka
 • Hormonálne zmeny spojené s menštruáciou, tehotenstvom alebo menopauzou
 • Príliš veľa alebo príliš málo hormónov štítnej žľazy

Príležitostne môže byť búšenie srdca príznakom závažného problému, napríklad nepravidelného srdcového rytmu (arytmie).

Arytmia môže spôsobovať veľmi rýchly srdcový tep (tachykardia), nezvyčajne pomalý srdcový tep (bradykardia), srdcový tep, ktorý sa líši od typického srdcového rytmu, alebo kombináciu týchto troch príznakov.

Rizikové faktory búšenia srdca

Medzi rizikové faktory búšenia srdca patria:

 • Stres
 • Úzkostná porucha alebo záchvat paniky
 • Tehotenstvo
 • Niektoré lieky, ktoré obsahujú stimulanty, ako napríklad niektoré lieky proti nachladnutiu alebo astme
 • nadmerná činnosť štítnej žľazy (hypertyreóza)

Iné problémy so srdcom, napríklad nepravidelný srdcový rytmus, štrukturálne zmeny srdca, predchádzajúci srdcový infarkt alebo predchádzajúca operácia srdca

Komplikácie búšenia srdca

Pri búšení srdca spôsobenom ochorením srdca môžu možné komplikácie zahŕňať:

 • Mdloby. Ak srdce bije rýchlo, krvný tlak môže klesnúť, čo spôsobí, že človek omdlie. Je to pravdepodobnejšie u osôb so srdcovým problémom, ako je vrodená srdcová chyba alebo problémy s niektorými chlopňami.
 • Zástava srdca. Zriedkavo môže byť búšenie srdca spôsobené život ohrozujúcimi problémami so srdcovým rytmom a môže spôsobiť, že srdce prestane účinne biť.
 • Cievna mozgová príhoda. Ak je búšenie srdca spôsobené stavom, pri ktorom sa horné komory srdca chvejú namiesto toho, aby bili správne (fibrilácia predsiení), krv sa môže hromadiť a spôsobiť tvorbu zrazenín. Ak sa zrazenina uvoľní, môže zablokovať mozgovú tepnu a spôsobiť mŕtvicu.
 • Zlyhanie srdca. Niektoré arytmie môžu znížiť schopnosť srdca pumpovať. Niekedy môže kontrola rýchlosti arytmie, ktorá spôsobuje zlyhanie srdca, zlepšiť funkciu srdca.

Diagnostika búšenia srdca

Na diagnostikovanie búšenia srdca vám poskytovateľ zdravotnej starostlivosti urobí fyzikálne vyšetrenie a vypočuje vaše srdce pomocou stetoskopu. Vyšetrenie môže zahŕňať hľadanie príznakov zdravotných stavov, ktoré môžu spôsobovať búšenie srdca, ako je napríklad zdurená štítna žľaza. Pravdepodobne vám budú kladené otázky týkajúce sa vašej anamnézy.

Ak sa lekár domnieva, že búšenie srdca je spôsobené nepravidelným srdcovým rytmom alebo iným ochorením srdca, môže vykonať testy:

 • Elektrokardiogram (EKG alebo EKG). Tento rýchly a bezbolestný test meria elektrickú aktivitu srdca. Na hrudník a niekedy aj na ruky a nohy sa umiestnia lepiace náplasti (elektródy). Elektródy sa pomocou káblov spoja s počítačom, ktorý zobrazí výsledky testu. Elektrokardiogram (EKG) môže ukázať, či srdce bije príliš pomaly, príliš rýchlo alebo vôbec.
 • Holterovo monitorovanie. Toto prenosné zariadenie sa nosí jeden deň alebo dlhšie a zaznamenáva frekvenciu a rytmus srdca počas každodenných činností. Používa sa na odhalenie búchania srdca, ktoré sa nezistí počas bežného vyšetrenia. Niektoré osobné zariadenia, ako napríklad inteligentné hodinky, ponúkajú monitorovanie na diaľku. Opýtajte sa svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, či je to pre vás možnosť.
 • Zaznamenávanie udalostí. Ak počas nosenia Holterovho monitora nemáte nepravidelný srdcový rytmus alebo ak sa udalosti vyskytujú menej ako raz týždenne, váš poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vám môže odporučiť záznam udalostí. Pri výskyte príznakov stlačíte tlačidlo. Záznamník udalostí sa zvyčajne nosí až 30 dní alebo dovtedy, kým sa u vás neobjaví arytmia alebo príznaky.
 • Echokardiogram. Toto neinvazívne vyšetrenie využíva zvukové vlny na vytvorenie pohyblivých obrázkov srdca v pohybe. Môže ukázať problémy s prietokom krvi a štruktúrou srdca.

Liečba búšenie srdca

Pokiaľ búšenie srdca nie je spôsobené ochorením srdca, búšenie srdca si zriedkavo vyžaduje liečbu. Namiesto toho vám môže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti odporučiť, aby ste prijali opatrenia na vyhýbanie sa spúšťačom, ktoré palpitácie spôsobujú.

Ak je búšenie srdca spôsobené ochorením srdca, napríklad nepravidelným srdcovým rytmom (arytmiou), liečba sa zameria na úpravu tohto stavu.

Starostlivosť o seba

Najvhodnejším spôsobom domácej liečby palpitácií je vyhýbať sa spúšťačom, ktoré spôsobujú príznaky.

 • Znížte stres. Vyskúšajte relaxačné techniky, napríklad meditáciu, jogu alebo hlboké dýchanie.
 • Vyhnite sa stimulantom. Kofeín, nikotín, niektoré lieky proti nachladnutiu a energetické nápoje môžu spôsobiť, že srdce bije príliš rýchlo alebo nepravidelne.
 • Vyhýbajte sa nelegálnym drogám. Niektoré drogy, napríklad kokaín a amfetamíny, môžu spôsobovať búšenie srdca.

Ak máte búšenie srdca so silnou dýchavičnosťou, bolesťou na hrudníku alebo mdlobami, vyhľadajte rýchlu lekársku pomoc.

Ak je vaše búšenie srdca krátke a nie sú prítomné žiadne iné znepokojujúce príznaky alebo symptómy, dohodnite si stretnutie s lekárom. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže pomôcť určiť, či sú palpitácie neškodné alebo sú príznakom vážnejšieho ochorenia srdca. Môže vás odporučiť k lekárovi, ktorý sa špecializuje na ochorenia srdca (kardiológ).

 

Späť do obchodu