Kompletný krvný obraz

Obsah:

 • Čo je to kompletný krvný obraz ?
 • Kedy potrebujete krvný test?
 • Čo sa kontroluje krvným testom?
 • Ako funguje krvný test?
 • Ako sa mám pripraviť na vyšetrenie krvného obrazu?
 • Výsledky krvného obrazu
 • Záver

krvný obraz

Kompletný krvný obraz (CBC) je krvný test, ktorý meria množstvo a veľkosť červených krviniek, hemoglobínu, bielych krviniek a krvných doštičiek. Poskytovateľ ho môže použiť na monitorovanie a diagnostikovanie zdravotných stavov a na kontrolu stavu vášho imunitného systému. Infekcie, lieky, anémia a rakovina môžu spôsobiť abnormálne výsledky.

Čo je to kompletný krvný obraz ?

Kompletný krvný obraz (CBC) je krvný test, ktorý poskytovatelia používajú na monitorovanie alebo diagnostiku zdravotných stavov. Poskytovateľovi môže poskytnúť informácie o tom, ako lieky alebo zdravotné podmienky ovplyvňujú váš organizmus, a o stave vášho imunitného systému. Môže odhaliť rakovinu krvi, anémiu, infekcie a iné ochorenia.

Pri krvnom teste CBC vám poskytovateľ zdravotnej starostlivosti odoberie vzorku krvi a pošle ju do laboratória. Laboratórium zmeria množstvo červených krviniek, hemoglobínu (bielkovina, ktorá prenáša kyslík v červených krvinkách), bielych krviniek a krvných doštičiek. Meria sa aj veľkosť vašich krviniek. Spolu s krvným obrazom môže lekár nariadiť aj odber periférnej krvi, ktorý mu poskytne viac informácií o tom, ako vaše krvinky vyzerajú pod mikroskopom.

Čo je to krvný obraz s diferenciálom?

Vyšetrenie krvného obrazu s diferenciálom znamená, že laboratórium spočíta aj jednotlivé typy bielych krviniek a nezrelých (ešte nie úplne vyvinutých) krviniek. Váš poskytovateľ tak získa viac informácií o tom, čo sa deje s rôznymi bunkami imunitného systému.

Kedy potrebujete krvný test?

Váš poskytovateľ môže nariadiť vyšetrenie krvného obrazu:

 • Ako súčasť bežnej zdravotnej prehliadky.
 • Na vyšetrenie nevysvetliteľných príznakov, ako je horúčka, neúmyselný úbytok hmotnosti, nočné potenie, modriny, krvácanie alebo únava.
 • Na monitorovanie pretrvávajúceho zdravotného stavu, ako je rakovina alebo chronické ochorenie obličiek (CKD).
 • Na sledovanie toho, ako dobre funguje liečba alebo ako na váš organizmus pôsobia lieky. Niektoré liečby môžu napríklad znížiť počet bielych krviniek a oslabiť váš imunitný systém.
 • Na monitorovanie vášho zdravotného stavu počas tehotenstva.

Čo sa kontroluje krvným testom?

Test CBC môže vášmu poskytovateľovi zistiť, či máte:

 • anémiu (nízka hladina červených krviniek alebo hemoglobínu).
 • Erytrocytózu (vysoká koncentrácia červených krviniek).
 • Leukocytózu (vysoký počet bielych krviniek).
 • Leukopéniu (nízky počet bielych krviniek).
 • Trombocytóza (vysoký počet krvných doštičiek).
 • Trombocytopénia (nízky počet krvných doštičiek).

Môžu to byť príznaky mnohých zdravotných stavov vrátane infekcií, rakoviny, krvných ochorení a vedľajších účinkov liekov. Váš lekár však môže na základe výsledkov CBC spolu s vašimi príznakmi zúžiť alebo diagnostikovať príčinu.

Ako funguje krvný test?

Počas testu CBC špeciálny počítač spočíta a pozrie veľkosť červených krviniek (erytrocytov), bielych krviniek (leukocytov) a krvných doštičiek (trombocytov). Ak vám lekár nariadi CBC s diferenciálom, spočíta aj rôzne typy bielych krviniek a nezrelých buniek vo vašej vzorke. Ak je vo vašich výsledkoch niečo nejasné, patológ sa pozrie na vašu vzorku pod mikroskopom, aby overil výsledky počítača.

Počty červených krviniek

Pri vyšetrení krvného obrazu na červené krvinky sa vaši poskytovatelia pozrú na:

 • Červené krvinky (RBC). Ide o počet červených krviniek v určitom množstve krvi, zvyčajne v mikrolitri (mcL). Pre porovnanie, jedna kvapka krvi je približne 40 mcL až 50 mcL.
 • Hemoglobín (Hb). Ide o množstvo hemoglobínu v krvi.
 • Hematokrit (Hct). Ide o percentuálny podiel červených krviniek vo vašej krvi.

Môžete tiež vidieť indexy, ktoré opisujú veľkosť vašich červených krviniek a koncentráciu hemoglobínu. Patria medzi ne:

 • Stredný korpuskulárny objem (MCV). Ide o priemernú veľkosť vašich červených krviniek.
 • Priemerný korpuskulárny hemoglobín (MCH). Ide o priemernú koncentráciu (hmotnosť) hemoglobínu v každej červenej krvinke.
 • Priemerná koncentrácia korpuskulárneho hemoglobínu (MCHC). Ide o priemernú koncentráciu (hmotnosť) hemoglobínu v určitom množstve krvi.
 • Distribučná šírka červených krviniek (RDW). Ide o stupeň rozdielu vo veľkosti červených krviniek. Inými slovami, ak je toto číslo nízke, všetky vaše krvinky sú takmer rovnako veľké. Ak je vysoká, medzi vašimi najväčšími a najmenšími červenými krvinkami je veľký rozdiel.

Počet krvných doštičiek

Výsledky počtu vašich krvných doštičiek pri krvnom obraze zahŕňajú:

 • Počet krvných doštičiek. Celkový počet krvných doštičiek vo vašej vzorke krvi.
 • Priemerný objem trombocytov (MPV). MPV je vaša priemerná veľkosť trombocytov.

Počet bielych krviniek a diferenciál

Váš poskytovateľ môže nariadiť CBC len s celkovým počtom bielych krviniek alebo s diferenciálom. Diferenciál počíta jednotlivé typy bielych krviniek a nezrelé červené krvinky. Tie môžu byť uvedené ako absolútny počet buniek (napísané ako "abs") alebo ako percento (%) všetkých vašich bielych krviniek.

V správe o krvnom obraze môžete vidieť:

 • Počet bielych krviniek (WBC). Ide o počet vašich celkových bielych krviniek (všetkých typov).
 • Neutrofily. Sú to biele krvinky, ktoré reagujú ako prvé. Bojujú proti bakteriálnym a plesňovým infekciám.
 • Monocyty. Monocyty sú biele krvinky, ktoré čistia bunkové zvyšky počas infekcie. Pomáhajú tiež upozorniť ostatné biele krvinky na škodlivých votrelcov v tele, ako sú baktérie a vírusy.
 • Lymfocyty. Lymfocyty sú typom bielych krviniek, ktoré bojujú proti vírusovým infekciám a pomáhajú vášmu imunitnému systému zapamätať si predchádzajúce infekcie. Pripravuje tak vaše telo na to, aby mohlo v budúcnosti lepšie bojovať proti rovnakému druhu infekcie.
 • Eozinofily. Tieto biele krvinky bojujú proti parazitárnym infekciám a spôsobujú alergické reakcie.
 • Bazofily. Bazofily sú typom bielych krviniek, ktoré uvoľňujú histamín počas alergických reakcií a heparín, ktorý zabraňuje zrážaniu krvi.
 • Nezrelé granulocyty. Nezrelé granulocyty sú neutrofily, eozinofily alebo bazofily, ktoré ešte nie sú úplne vyvinuté.
 • Jadrové červené krvinky (nRBC). NRBC sú nezrelé červené krvinky. Môžu byť uvedené ako celkový počet (absolútny nRBC) alebo percentuálny podiel (počet červených krviniek na 100 bielych krviniek).

Ako sa mám pripraviť na vyšetrenie krvného obrazu?

Na prípravu na CBC nemusíte držať pôst ani dodržiavať špeciálne pokyny. Môžete jesť, piť a užívať lieky ako zvyčajne. Ak vám však lekár v rovnakom čase odoberá vzorky na iné krvné testy, môžete mať pre tieto testy špeciálne pokyny.

Čo môžem očakávať počas vyšetrenia krvného obrazu?

Na získanie vzorky krvi vám poskytovateľ očistí ruku a zavedie ihlu. Ihla môže pichať alebo trochu štípať. U dojčiat poskytovatelia zvyčajne zavádzajú ihlu do päty dieťaťa.

Cez ihlu vám poskytovateľ odoberie vzorku krvi a zhromaždí ju v skúmavke. Niekedy vám poskytovateľ odoberie viac ako jednu skúmavku krvi.

Po odbere krvi vám poskytovateľ odstráni ihlu a na ruku vám priloží obväz. Váš poskytovateľ pošle krv do laboratória na vyšetrenie.

Čo môžem očakávať po vyšetrení krvného obrazu?

Po odbere krvi na CBC test budete mať na ruke gázu a obväz, ktorý bude upevnený páskou. Vaše rameno môže byť niekoľko hodín trochu bolestivé. V mieste, kde vám poskytovateľ zaviedol ihlu, sa vám môže vytvoriť malá modrina.

Existujú riziká alebo vedľajšie účinky testu?

CBC je bezpečný, bežný test. Existuje malé riziko infekcie v mieste odberu krvi, najmä ak máte oslabený imunitný systém. Zriedkavo sa niektorí ľudia po odbere krvi cítia trochu mdlo alebo sa im točí hlava.

Výsledky krvného obrazu

Výsledky krvných testov môžu včas odhaliť množstvo ochorení, o ktorých mnohokrát ani netušíme. Ideálne je nechať si krvný obraz vyšetriť aspoň raz za rok.

Najčastejšie diagnostikovaným ochorením býva anémia – chudokrvnosť, čo je zapríčinené nedostatkom hemoglobínu.  Zväčša je to spôsobené chýbajúcim železom, vitamínom B12 alebo absenciou kyseliny listovej, čo sa dá ľahko liečiť – stačí si dané látky a vitamíny doplniť. Neliečená anémia môže mať za následok prejavy srdcového zlyhávania až bezvedomie.

Znížené hodnoty hemoglobínu však môžu signalizovať aj ochorenie pečene, skryté krvácanie, poruchy obličiek a štítnej žľazy. Na poruchu obličiek nás naopak upozornia zvýšené hodnoty červených krviniek.

Keď je presiahnutý počet bielych krviniek, prezrádza to infekciu, zápal, niekedy až leukémiu. Ak je bielych krviniek málo, svedčí to o problémoch s imunitou.

Mnoho prezradí aj stav krvných doštičiek – ak je ich priveľa, môže to signalizovať infekciu či Hodgkinovu chorobu (lymfómy),  pri zníženom počte zasa hrozí aplastická anémia (nedostatočná tvorba krviniek v kostnej dreni), systémový lupus erythematosus, urémia a ochorenie pečene.

Čo znamenajú abnormálne výsledky krvného testu?

Mnohé zdravotné stavy môžu spôsobiť vysoký alebo nízky počet krvných buniek. Niektoré z nich sú závažné a iné sú bežné a ľahko liečiteľné. Napríklad:

 • Vysoký počet červených krviniek: Medzi príčiny patria ochorenia srdca a pľúc, polycytémia vera a spánkové apnoe.
 • Nízky počet červených krviniek (anémia): Príčiny zahŕňajú nedostatok živín (ako je nedostatok B12 alebo železa), stratu krvi/krvácanie, nízku funkciu obličiek a poruchy krvi a kostnej drene.
 • Vysoký počet krvných doštičiek: Medzi príčiny patria infekcie a problémy s imunitným systémom.
 • Nízky počet krvných doštičiek: Medzi príčiny patrí imunitná trombocytopénia, niektoré druhy rakoviny a hemolyticko-uremický syndróm.
 • Vysoký počet bielych krviniek: Medzi príčiny patria infekcie, alergické stavy, autoimunitné stavy, lymfóm a leukémia.
 • Nízky počet bielych krviniek: Medzi príčiny patria autoimunitné ochorenia, lieky, poruchy kostnej drene a infekcie.

Ďalšie časté otázky

Ukazuje krvný test funkciu obličiek?

CBC priamo neukazuje, ako dobre fungujú vaše obličky. Ale niektoré čísla, ako napríklad lymfocyty a MCV, spolu s ďalšími testami môžu pomôcť vášmu poskytovateľovi získať lepší obraz o tom, ako dobre vaše obličky fungujú.

Záver

Kompletný krvný obraz je bežný krvný test, ktorý poskytovatelia používajú na získanie ďalších informácií o vašom zdraví. Môžete ho absolvovať ako súčasť bežného vyšetrenia alebo aby ste pomohli svojmu poskytovateľovi porozumieť príznakom, ktoré máte. Hoci čakanie na výsledky testu vo vás môže vyvolať pocit úzkosti, môže byť užitočné si uvedomiť, že výsledky CBC poskytujú poskytovateľovi dôležité informácie o tom, čo sa deje vo vašom tele. Tieto indície vám môžu pomôcť stanoviť správnu diagnózu a liečbu, ktorá vám pomôže cítiť sa lepšie.

Späť do obchodu