Depersonalizačno-derealizačná porucha

Obsah:

 • Čo je depersonalizačno-derealizačná porucha?
 • Aké sú príznaky depersonalizačno-derealizačnej poruchy?
 • Čo spôsobuje depersonalizačno-derealizačnú poruchu?
 • Aké sú rizikové faktory?
 • Ako sa diagnostikuje depersonalizačno-derealizačná porucha?
 • Ako sa lieči depersonalizačno-derealizačná porucha?
 • Ako dlho trvá depersonalizačno-derealizačná porucha?
 • Ako sa mám o seba postarať?
 • Záver

depersonalizácia

Depersonalizačno-derealizačná porucha je duševný stav, pri ktorom sa cítite odpojení od svojho tela, pocitov a prostredia. Má tendenciu prichádzať a odchádzať počas dlhého obdobia a spôsobuje úzkosť a nepokoj. Liečba môže zahŕňať kombináciu psychoterapie a liekov.

Čo je depersonalizačno-derealizačná porucha?

Pri depersonalizačno-derealizačnej poruche sa cítite odtrhnutý od seba (depersonalizácia) a odpojený od svojho okolia (derealizácia). Zatiaľ čo u mnohých ľudí môžu takéto pocity prísť a odísť, u ľudí s depersonalizačno-derealizačnou poruchou majú tendenciu trvať dlho (pretrvávajú) alebo odísť a vrátiť sa (opakujú sa).

Depersonalizácia ovplyvňuje vašu schopnosť rozpoznať svoje myšlienky, pocity a telo ako svoje vlastné. Môžete mať pocit, že sa skôr pozeráte, ako hráte úlohu vo filme, než ako žijete svoj život. Ak napríklad nakupujete potraviny, môžete mať pocit, že sledujete niekoho iného, ako tlačí vozík, vyberá potraviny z regálov a prechádza cez rad pri pokladni. Alebo možno nespoznáte svoj odraz v sklenených dverách mraziaceho oddelenia.

Derealizácia ovplyvňuje vašu schopnosť presne vidieť okolie. Veci sa nemusia zdať reálne. Alebo môžete mať pocit, že sa pozeráte cez zamračené okno alebo skôr čiernobielo ako plnofarebne. Predmety môžu mať skreslený tvar alebo veľkosť alebo môžete mať pocit, že sa počas pohľadu na ne menia.

Pri depersonalizačno-derealizačnej poruche môžete pociťovať depersonalizáciu, derealizáciu alebo oboje. Nestratili ste však kontakt s realitou. Chápete, že vaše vnemy nie sú skutočné, čo môže byť frustrujúce a spôsobovať úzkosť.

Psychiatri zaraďujú depersonalizačno-derealizačnú poruchu v DSM-V medzi disociatívne poruchy. Do tejto kategórie patrí ajdisociatívna porucha identity a disociatívna amnézia.

Ako častá je depersonalizačno-derealizačná porucha?

Väčšina ľudí vie, aké to je byť z času na čas odpojený. Nazýva sa to prechodná depersonalizácia. Depersonalizačno-derealizačná porucha je však dlhodobá. Vo všeobecnosti sa vyskytuje u 1 % až 2 % ľudí, hoci je častejšia u dospievajúcich, mladých dospelých a ľudí s inými duševnými poruchami.

Aké sú príznaky depersonalizačno-derealizačnej poruchy?

Ľudia s depersonalizačno-derealizačnou poruchou majú niekedy problém vyjadriť svoje príznaky slovami. Iní majú pocit, že majú slová na opísanie svojich zážitkov, ale zdá sa, že ľudia im nerozumejú alebo ich neberú vážne. Hlavným príznakom depersonalizačno-derealizačnej poruchy je však pocit odlúčenia. Môžete sa cítiť:

 • Odpojení od svojich myšlienok, pocitov a tela (depersonalizácia).
 • Odpojení od svojho okolia alebo prostredia (derealizácia).
 • Robotickosť alebo že ľudia okolo vás sú robotickí.
 • Emocionálne otupený.
 • Akoby ste sa pozorovali zvonku svojho tela.
 • Akoby ste žili vo svete snov.
 • Smutný alebo úzkostný.

Tieto príznaky môžu spôsobiť značné utrpenie, pretože môžete začať uvažovať, či s vami nie je niečo strašne zlé. Môžete sa na príznaky sústrediť, stále dokola premýšľať o svojich príznakoch alebo minulých udalostiach (prežívanie) alebo sa ich snažiť ovládať. To môže zvýšiť vaše pocity úzkosti a obáv, čo môže vaše príznaky naopak zhoršiť.

Čo spôsobuje depersonalizačno-derealizačnú poruchu?

Zdravotníci presne nevedia, čo spôsobuje depersonalizačno-derealizačnú poruchu, ale často sa spája s intenzívnym stresom alebo traumou, ako napr:

 • Fyzické zneužívanie.
 • Domáce násilie (byť jeho svedkom alebo ho zažiť).
 • Nehody alebo prírodné katastrofy.
 • Život ohrozujúce nebezpečenstvo.
 • Náhla smrť blízkej osoby.
 • Rodič so závažným duševným ochorením.

Aké sú rizikové faktory?

U niektorých ľudí môže byť vyššie riziko vzniku disociatívnej poruchy spôsobené:

 • Znížené uvedomovanie si emócií.
 • Niektoré poruchy osobnosti alebo iné poruchy duševného zdravia.
 • Fyzické stavy, ako je napríklad záchvatová porucha.

Ako sa diagnostikuje depersonalizačno-derealizačná porucha?

Poskytovateľ psychiatrickej starostlivosti vám položí sériu otázok o vašich príznakoch. Bude pátrať po iných duševných ochoreniach (komorbiditách), ako napr:

 • Depresiu.
 • Úzkosť.
 • Obsedantno-kompulzívna porucha (OCD).
 • Posttraumatická stresová porucha (PTSD).
 • Poruchy osobnosti.

Ak nemáte inú diagnózu, ktorá by na vás jednoznačnejšie sedela, nevysadzujete lieky a vaše zážitky nesúvisia s látkami meniacimi náladu, ako sú drogy alebo alkohol, môžu vám diagnostikovať depersonalizačno-derealizačnú poruchu.

Aké testy sa vykonajú na jej diagnostikovanie?

Ak má váš poskytovateľ podozrenie na depersonalizačno-derealizačnú poruchu, môže vám položiť sériu otázok, ktoré pomôžu identifikovať vaše príznaky, ako často sa vyskytujú a ako veľmi zasahujú do vašej pohody. Môže vás tiež požiadať, aby ste vyplnili niektoré hodnotenia na papieri alebo online. Hoci nájsť správne slová na opísanie vašich pocitov môže byť ťažké, snažte sa čo najkonkrétnejšie opísať, ako vyzerá váš život, aby vám poskytovateľ mohol pomôcť.

Ako sa lieči depersonalizačno-derealizačná porucha?

Vedci si stále nie sú istí najlepším spôsobom liečby depersonalizačno-derealizačnej poruchy. Pri zvažovaní možností liečby sa s vami váš poskytovateľ porozpráva o vašej anamnéze, vašich príznakoch a cieľoch liečby. Môže vám odporučiť lieky a terapiu rozhovorom (psychoterapiu), napríklad kognitívno-behaviorálnu terapiu (CBT) alebo spracovanie desenzibilizácie očnými pohybmi (bežne nazývané EMDR).

Lieky

Hoci je terapia rozhovorom najlepšou liečbou, váš poskytovateľ psychiatrickej starostlivosti vám môže v rámci liečby odporučiť lieky (alebo kombináciu liekov), ako napr:

 • Selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI).
 • Lieky proti úzkosti.
 • Lieky na stabilizáciu nálady.
 • Antipsychotické lieky.

Nežiaduce účinky

Keďže poskytovatelia psychiatrickej starostlivosti môžu na liečbu depersonalizačno-derealizačnej poruchy používať rôzne lieky, vedľajšie účinky sa líšia. Existujú však niektoré bežné vedľajšie účinky, ako napr:

 • Zápcha.
 • Závraty.
 • Ospalosť.
 • Sucho v ústach.
 • Zvýšená chuť do jedla.
 • Možná interakcia s inými predpísanými liekmi, rekreačnými drogami alebo alkoholom.
 • Zadržiavanie moču.
 • Zvýšenie telesnej hmotnosti.

Ako dlho trvá depersonalizačno-derealizačná porucha?

Opäť nie je veľa výskumov o tom, čo môžete očakávať, ak máte depersonalizačno-derealizačnú poruchu. Neliečená depersonalizačno-derealizačná porucha môže trvať roky. Niekedy sa vyrieši sama, ale môže negatívne ovplyvniť vaše vzťahy alebo pracovný život. Pri liečbe ľudia bežne začnú pozorovať zlepšenie svojich príznakov v priebehu niekoľkých mesiacov.

Ako sa mám o seba postarať?

Ak máte pretrvávajúce príznaky depersonalizačno-derealizačnej poruchy, vašou prioritou by malo byť vyhľadať liečbu u odborníka na duševnú starostlivosť. Na začiatku budete pravdepodobne potrebovať niekoľko návštev a potom pravidelné kontroly u psychológa a príležitostné kontroly u psychiatra. Psychiater vám pomôže nájsť správnu liečbu pre vašu konkrétnu situáciu a zabezpečí, aby boli vedľajšie účinky zvládnuteľné. Váš psychológ vás pomocou terapie rozhovorom naučí zručnostiam na zvládanie vašich príznakov a získa náhľad na spúšťače vašich príznakov.

Medzitým užívajte lieky podľa predpisu a snažte sa byť k sebe šetrní. Je v poriadku, ak neviete nájsť slová, ktorými by ste presne opísali svoje prežívanie. A hoci je prirodzené, že sa o svoje zdravie obávate, snažte sa na to nezabúdať. Tempo dýchania, ktoré zahŕňa dlhý výdych, alebo meditácia môžu vaše obavy upokojiť.

Čo nemôžem jesť alebo piť?

Ak máte depersonalizačno-derealizačnú poruchu, je dobré vyhnúť sa užívaniu návykových látok. Drogy a alkohol môžu vyvolať príznaky depersonalizácie a derealizácie. Môžu tiež interagovať s vašimi liekmi. Buďte úprimní k svojmu tímu psychiatrickej starostlivosti o tom, kedy a ako užívate látky. Môžu vám poskytnúť potrebnú podporu, ktorá vám pomôže bezpečne prestať užívať.

Záver

Môže byť ľahké cítiť sa osamelo, ak máte depersonalizačno-derealizačnú poruchu. Možno sa cítite odpojený od seba alebo od okolitého sveta. Alebo môžete mať pocit, že žijete vo sne alebo sa na život pozeráte cez hrubé, zahmlené sklo. A tieto pocity môžu byť izolujúce. Váš tím starostlivosti o duševné zdravie je tu, aby vám pomohol. Ale aj vaša rodina a priatelia - aj keď sa snažia pochopiť vašu realitu. Nemusia rozumieť vašim skúsenostiam, aby vás mali radi. Dajte im vedieť, čo od nich potrebujete, aby vedeli, ako vám pomôcť.

 

Späť do obchodu